SUTODA blir en del av Lumination of Sweden

SUTODA blir en del av Lumination of Sweden

SUTODA finns från och med 1 augusti 2014 under samma tak som Lumination of Sweden på Heliosgatan  i Stockholm. Därmed skapar vi en renodlad designavdelning på Lumination tillsammans med SUTODA bredvid våra avdelningar för installation och scen-event. Vi på Lumination of Sweden välkomnar Tobias Hagström-Ståhl, Susanna Hedin och Peter Ögren som medarbetare i den nya organisationen.} else {