Frontpage

Välkommen till Lumination

Varmt välkommen till Lumination of Sweden AB, en kompetensbaserad leverantör av design och teknik med fokus på den konstnärliga processen. Vi arbetar inom scenkonst, livehändelser, utställningar och arkitektur med ljus, ljud, video, rumslig gestaltning och teknisk samordning.

Vi har en gedigen bakgrund inom scenkonst. Kunskap vi använder för att maximera vad som är möjligt i alla typer av offentliga miljöer. En stor del av vårt jobb handlar om att tolka och översätta konstnärliga behov till tekniska specifikationer, och sedan tillföra nytänkande och kunskap. Resultatet blir projekt med hög professionell kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan

Väl Mött,
Tobias Hallgren
VD Lumination of Sweden AB