Göteborgs Dans & Teater Festival m  Gunilla Heilborn

Göteborgs Dans & Teater Festival m Gunilla Heilborn

Vi samarbetar tillsammans med GDTF för tredje året och samordnar festivalen tekniskt. Anton har rollen som TS och Jonas har assisterat. Båda är på plats i Göteborg under festivalen. Läs mer om GDTF här…

Gunilla Heilborn har haft världspremiär på föreställningen Gorkij Park 2 under festivalen. Axel sitter som vanligt vid spakarna när Gunilla turnerar med sina föreställningar och fungerar också som teknisk samordnare för turnéerna.

IMG_20140514_210828x